Fantastisk klimagevinst

Biometanol som erstatter for fossil drivstoff vil gi en fantastisk klimagevinst.
Biometanol kan benyttes på både forbrenningsmotorer og i brenselceller.

Sammenligning av utslipp fra 100.000 tonn fra ulike drivstoff

Sammenligning av CO2-utslipp fra fra ulike drivstoff. Biometanol er karbonnøytralt og har derfor netto null CO2-utslipp.

Metanol forbrenner rent

Forbrenningsmotor – konvertert til metanol

SOX         = O
NOX         = 60% reduserte utslipp
Partikler = 95 % reduserte utslipp (5% fra smøreolje)
CO2         = 0 (karbon-nøytralt) 

Brenselsceller for metanol (H2)

SOX         = 0
NOX         = 0
Partikler = 0
CO2         = 0 (karbon-nøytralt) 

Sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi også med å utvikle løsninger for å kunne lage system for gjenfangst av CO2 – som da vil gi en karbonnegativ fremdriftsløsning.