Karriere

Du kan bidra i klimakappløpet. Vi faser ut fossile kjemikalier og drivstoff med fornybar metanol.

Vil du være med å bygge vårt management? 

Glocal Green er i startfasen av å etablere en ledelse som skal arbeide for finansiering og etablering av vår første produksjonsenhet i Norge, etablering av allianser for forsyning av råvarer, samt utvikling av teknologi og våre prioriterte markeder.

Selskapet skal i løpet av kort tid etablere et team som skal utvikle selskapets strategiske kompetanse og kapasitet for å kunne håndtere Glocal Greens opp- og nedstrømsaktiviteter.

Dette innebærer utvikling av markeder og salg, realisering av den første av flere produksjonsenheter, forskning- og utvikling, investorrelasjoner, internasjonal samhandling og relasjoner til myndigheter og andre interessegrupper.

Vi skal bygge relasjoner til globalt ledende aktører innen kjemisk industri, og til energi- og distribusjonsselskaper som ønsker å være toneangivende i det grønne skiftet i drivstoffverdikjedene.

For mer info, kontakt med vår CEO Dag Nikolai Ryste:

Dag Nikolai Ryste

Chief Executive Officer (CEO)

+47 926 08 642​ 
dag.nikolai.ryste@glocalgreen.com