Konkurransedyktig kostnadsnivå

Biometanol fremstår mest kostnadseffektiv både ved produksjon og anvendelse. Glocal Green's konsept for produksjon innebærer også at biometanol fremstår med det laveste karbon-avtrykket (LCA) målt mot nærliggende alternativer.

Minst energikrevende og billigst å produsere

  • Biometanol, en solid ENØK-vinner (energieffektiv produksjonsprosess)
  • Klart billigst å produsere
  • Lavest CO2-fotavtrykk

Etablert infrastruktur, distribusjonssystem og marked

Metanol er svært enkelt å håndtere, og omsettes allerede i dag i store volumer. Dette gir anledning til å benytte en verdensomspennende eksisterende infrastruktur til forsyning av metanol til transportsektoren og kjemisk industri.

Kortreist biometanol

Et uendelig behov

Drivstoff og ingrediens

Infrastrukturen eksisterer