Fordeler med biometanol fra Glocal Green

Vår biometanol kan benyttes som grønn energibærer for transportsektoren og som direkte erstatter for fossil metanol innen kjemisk industri. Biometanol er klimanøytral, kan produseres i store volumer, har enkel distribusjon, høy energitetthet, og fremstår som både den beste og nærmeste løsning for grønt hydrogen.

Et svært effektivt hydrogenalternativ

I et hydrogenperspektiv har metanol meget høy energitetthet og volumeffektivitet. Som flytende væske ved normalt trykk og temperatur – kan det lagres på nær sagt hvilken som helst tank. 

Biometanol med full karbon-utnyttelse og tilført elektrolysebasert hydrogen inneholder 2,1 ganger mer hydrogen enn flytende hydrogen og er mer enn 5 ganger mer volumeffektiv.

Biometanol-produksjon med full CO2-utnyttelse og tilført elektrolysebasert hydrogen krever under 6 kWh elektrisitet for å produsere 1 kg. Gitt 2,1 ganger høyere hydrogeninnhold koster det mindre enn 6% i forhold til å produserer 1 kg flytende hydrogen (-253gr. C). (El.-pris NOK 0,30/kWh).

Rask implementering – redusert miljøbelastning – den enkleste måten å distribuere hydrogen

  • 100 % grønt drivstoff
  • 100 % grønn erstatning for fossilt metanol til kjemisk industri
  • Den mest effektive og sikreste hydrogenbæreren
  • Infrastruktur eksisterer allerede
  • Hurtig innfasing basert på eksisterende teknologi