Lav risikoprofil

Biometanol som hydrogenbærer har en lav risikoprofil sammenlignet med de øvrige hydrogenalternativene.

Sikkerhet først!

Sikkerhet er det viktigste parameter knyttet til produksjon, distribusjon, lagring og bruk av et kjemikalie eller drivstoff/energibærer.

I sammenligning med de mest aktuelle alternativer kommer metanol meget godt ut.

Kilde: Proman

Biometanol

Biometanol (CH3OH) må håndteres varsomt, men ikke vesensforskjellig fra det vi er vant med fra bensin og diesel.

Metanol som en meget effektiv hydrogenbærer – forenkler derfor distribusjon og lagring/tanking av hydrogen vesentlig.

Hydrogen

Hydrogen (H2) må komprimeres og lagres under stort trykk for å kunne distribueres som drivstoff, noe som krever solide og plasskrevende tank-systemer og innebærer høy risiko.

På grunn av den potensielle eksplosjonsfaren medfører hydrogen plassbehov for nødvendige sikkerhetssoner.

Ammoniakk

Ammoniakk (NH3) er giftig, og kan utgjøre en vesentlig fare ved evt. lekkasjer, både lokalt og for klimaet i et større perspektiv. Det må derfor bygges tilstrekkelige sikkerhetssystemer for bunkring, distribusjon og bruk.