Hydrogenbærer

Fossile kjemikalier og -drivstoff kan fases ut raskere. Det finnes en rekke teknologiske muligheter, og den globale satsingen på hydrogen er et svært viktig bidrag blant flere. Metanol er foreløpig lite kjent i Norge men er en svært effektiv energi- og hydrogenbærer som kan distribueres og bunkres like enkelt som diesel og bensin.

Hydrogenløsningene: rent hydrogen, ammoniakk eller metanol

Hydrogen kan anvendes fra ulike energibærere. Enten som rent hydrogen i flytende form ( – 253 gr. Celsius), i komprimert form (gass) eller fra de mer hydrogenrike kjemiske stoffene ammoniakk eller metanol.

Hydrogen (2 hydrogenatom)

Ammoniakk (3 hydrogenatom)

Biometanol (4 hydrogenatom)

Metanol som flytende lav-risiko væske er en suveren hydrogenbærer for brenselceller. På brukerstedet går metanolen, sammen med lokalt tilført vann, gjennom en reformer som spalter av hydrogenet som går videre inn på brenselcellen. Det innebærer at man tar med ytterligere 33% hydrogen fra vannet inn i brenselcellen. Samlet gir dette 2,1x mer hydrogen inn i brenselcellen enn ved bruk av flytende hydrogen.

Biometanol kan bidra med rask implementering

  • Energi- og hydrogenbæreren biometanol har den samme kjemiske sammensetningen som fossil metanol – CH3OH.
  • Teknologien er moden
  • Det finnes et veletablert produksjons- og distribusjonsnettverk
  • Metanol har lav risikoprofil
  • Metanol står for en enkel og rimelig lagring og distribusjon

Teknologien er moden

Kan benyttes som drivstoff i forbrenningsmotorer

Kan benyttes i brenselsceller

"a significant role in reaching our commitment of 60 percent CO₂ fleet reduction by 2030"