Svært effektiv energibærer​

Metanol kombinert med reformer og brenselsceller, samt i forbrenningsmotorer, er en svært effektiv hydrogen- og energibærer.

Enormt energiinnhold i forhold til volum og vekt​

Metanol har høy energitetthet. En liter reformert metanol (CH3OH) inneholder 2,1 ganger mer hydrogen enn en liter flytende hydrogen (LH2).

Sammenlignet med hydrogen i flytende form, komprimert i gassform og batteridrift, kommer hydrogen bundet i metanol svært godt ut med hensyn til energiinnhold, volum og vekt.

Alternative energibærere:

Diesel

Diesel er volummessig praktisk og svært energiintensivt. Men miljømessig er diesel en versting som snarest må erstattes med grønne alternativ.

Metanol

Metanoldrift er dobbelt så effektiv som flytende hydrogen. Tankene kan være integrert og følge skipsskrogets form, og gir derfor stor lastekapasitet.

Ammoniakk

Ammoniakk har også høy energitetthet, tilsvarende metanol, men krever et rigid tanksystem grunnet høyere risiko ved eventuelle lekkasjer.

Flytende hydrogen

Flytende hydrogen (LH2) trenger et plasskrevende og komplekst tanksystem med høy vekt grunnet isolasjonsbehov ned til – 253 gr. celsius, og et avansert kjølesystem.

Trykksatt hydrogen

Hydrogen under trykk krever et stort antall sylindriske tanker i kompositt- eller stålmateriale, som tar mye plass og har høy vekt.

Batteridrift

Et lasteskip med batterier vil måtte fylle så godt som hele skipet , for å få nok energi ombord. Kun for kortere strekninger vil ren batteridrift  være hensiktsmessig.