Hurtig innfasing gir hurtigere nedbremsing av global oppvarming

Med vår biometanol bidrar vi til hurtig innfasing av miljøvennlige energisystem – inkludert grønt hydrogen som drivstoff – og dermed hurtigere nedbremsing av global oppvarming.

Klimakappløpet kan vinnes med grønne drivstoff og grønne kjemikalier. Vårt bidrag er biometanol - et hydrogenalternativ som kan fases inn i dag.

Klimaendringene, den globale oppvarmingen eskalerer fortere enn vi rekker å implementere nullutslippsløsninger. Skal vi vinne klimakappløpet må alle fossile drivstoff fases ut raskere. Fornybar metanol vil spille en viktig rolle i denne prosessen.

Biometanol er klar for hurtig innfasing

Biometanol, som også kalles klimanøytral metanol fordi den er basert på grønt karbon, er en moden teknologi som allerede i dag kan erstatte fossilt metanol som ingrediens i kjemisk industri, og fossilt drivstoff til skip og kjøretøy.

Biometanol gir rask implementering, enkel distribusjon, høy energitetthet, og kan produseres miljøvennlig i et stort volum som tilfredsstiller en rekke behov i globale markeder.

Biometanol er ikke alene løsningen på klimakrisen, men vil være et helt sentralt og nødvendig supplement, og kan bidra med rask implementering av lav- og nullutslippsløsninger, redusert CO2-utslipp og hurtigere nedbremsing av global oppvarming.

Fossil må erstattes raskere

Fossile kjemikalier og drivstoff må erstattes av grønne alternativer raskere.

Verdens avhengighet av og fortsatt stigende forbruk av fossile kjemikalier og drivstoff fører til økende CO2-nivåer og uønskede klimaendringer.

Til tross for en rekke grønne initiativ vil det voksende implementeringsgapet på verdensbasis sørge for en «støvsuging» av alle farbare alternative løsninger i overskuelig fremtid.

Biometanol basert på biologiske restråstoffer fra bærekraftig industri og biomasse

Biologiske restråstoffer fra ulike sektorer utgjør en stor ubenyttet grønn ressurs.

Vi skal på en rasjonell måte utnytte blant annet den GROT (greiner og topper) fra skogbruket som i dag legges igjen på hogstflata og med det både forhindre utslipp av den skadelige gassen metan ved forråtnelse og bedre legge til rette for re-planting.

På samme måte utnytte avkapp fra sagbruksindustrien, innsamlet rivningsvirke, slam fra fiskeoppdrett og andre biologiske restråstoffer.

Stort ressursgrunnlag​

Forråtning øker utslipp

Revitalisering og økt lønnsomhet

Effektiv fotosyntese