BIOmetanol – en svært effektiv HYDROGENbærer

Fra avfall til grønn energi

Vi har svaret på hvordan grønt hydrogen allerede i dag kan implementeres som et alternativt drivstoff i transportsektoren – både til lands og til vanns.

Verdens reneste sirkulære verdikjede

Vi skal produsere bio-e-metanol ved å etablere økonomisk bærekraftige varestrømmer for restråstoff.

Vårt konsept redefinerer verdien av biologiske restmaterialer gjennom optimal energiutnyttelse, og ved å forhindre at disse går til spille.

Høyt energiinnhold i forhold til volum og vekt​

Diesel

Metanol

Ammoniakk

Flytende hydrogen

Trykksatt hydrogen

Batteridrift

Metanol er mest volum- og vekteffektivt av de grønne alternativene. På samme måte som diesel kan metanol fylles i tanker som følger skrogformen, og behøver ikke rigide og komplekse tanksystemer som de andre hydrogenalternativene. ​

Lav risikoprofil

Biometanol som hydrogenbærer har en lav risikoprofil sammenlignet med de øvrige hydrogenalternativene. ​